Kate Ellis, 8 February 2013

Photos of the first of the 2013 Solo Series with Kate Ellis (solo cello). [portfolio_slideshow id=647]

All photos © Daryl Feehely